Strawczynek 06.03.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komisja wybra豉 ofert z這穎n przez P.H. „ADAMEX” Kazimierz Adamek, która jest najkorzystniejsz na obs逝g ogródka piwnego wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill podczas festynu pn. „Strawczynada 2015” który ma si odby w dniach 15-16.08.2015r.

 


 

OGΜSZENIE NA OBSΣG OGRÓDKA PIWNEGO WRAZ Z GASTRONOMI TYPU RO浩N, GRILL, PODCZAS FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA 2015”

W dniach 15-16 sierpnia 2015 roku odbywa si b璠zie na terenie Centrum Sporowo-Rekreacyjnego „OLIMPIC” w Strawczynku, ul. Turystyczna 6 festyn pn. „Strawczynada 2015” w zwi您ku z czym zapraszamy do z這瞠nia ofert na obs逝g ogródka piwnego wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill podczas w/w festynu.

Opis przedmiotu oferty

 1. Kompleksowa obs逝ga ogródków piwnych w dniach 15-16 sierpnia 2015r
 2. Organizator dysponuje terenem obejmuj帷ym jeden ogródek piwny.
 3. Mapka lokalizacji ogródka piwnego w za陰czeniu /za陰cznik -MAPKA /.

Oferta powinna zawiera:

 • podan kwot brutto na rzecz organizatora za wynajem terenu pod wy陰czno嗆 obs逝gi - ogródka piwnego
 • dok豉dny wykaz urz康ze oraz dokumentacj fotograficzn wygl康u ogródka piwnego
  /posiadane urz康zenia op這towania i itp./

Sposób dostarczania ofert:

Oferty na obs逝g ogródka piwnego wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill nale篡 sk豉da do dnia 27.02.2015 r. w zamkni皻ych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA OBSΣG OGRÓDKA PIWNEGO WRAZ Z GASTRONOMI TYPU RO浩N, GRILL PODCZAS FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA 2015” na adres:

Centrum Sportowo - Rekreacyjnym OLIMPIC, Strawczynek, 26-067 Strawczyn, ul. Turystyczna 6, (budynek krytej p造walni) I pi皻ro pok. Administracji. Oferty mo積a z這篡 osobi軼ie lub za po鈔ednictwem poczty w zaklejonych kopertach.

Zakres oferty:

 1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obs逝ga „ogródka piwnego” w dniach 15-16 sierpnia 2015 r. na terenie 軼i郵e okre郵onym przez Organizatora wed逝g za陰czonej mapki /za陰cznik - mapka/
 2. Sprzeda piwa w pojemnikach tylko i wy陰cznie plastikowych jednorazowych.
 3. Zapewnienie minimum 600 miejsc siedz帷y za sto豉mi pod zadaszeniem (namioty parasole)
 4. Ogrodzenie p這tkami ogródków piwnych
 5. Zapewnienie minimum 6 rolbarów
 6. Zapewnienie minimum 4 grille oraz ro瞠n
 7. Zapewnienie bezpiecze雟twa i porz康ku osób przebywaj帷ych na terenie ogródka piwnego (wynaj璚ie firmy ochroniarskiej).
 8. Ustawienie ogródków w wyznaczonym sektorze nadzorowa b璠zie przedstawiciel Organizatora.

Informacje dodatkowe

 1. Wybrany oferent otrzyma wy陰czno嗆 na organizacje ogródka piwnego, sprzeda piwa i napoi bezalkoholowych w wyznaczonym sektorze – ogródku piwnym.
 2. Organizator imprezy wyra瘸 zgod na rozstawienie stoiska – ogródka piwnego wymienionego w formularzu ofertowym. Pozosta貫 stoiska niewymienione w formularzu ofertowym b璠 niezw這cznie usuwane z terenu imprezy . W szczególno軼i dotyczy to stoisk asortymentowo niezwi您anych z wymienionym formularzem ofertowym.
 3. Po stronie oferenta le篡 uzyskanie wszystkich niezb璠nych za鈍iadcze oraz pozwole.
 4. Oferent zobowi您any jest do bie膨cego utrzymania czysto軼i w granicach swojego obszaru oraz zapewnienie odpowiedniej ilo軼i pojemników na 鄉ieci w czasie i po ka盥ym dniu imprezy
 5. Ceny sprzeda篡 produktów piwnych oraz napoi ustala oferent na w豉sn odpowiedzialno嗆 i ryzyko.
 6. Organizator nie ma wp造wu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych w s御iedztwie terenu imprezy.
 7. Organizator nie zapewnia ochrony sektorów gastronomicznych.
 8. Oferent jest zobowi您any do posiadania:
  • sprawnych instalacji i urz康ze elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami bezpiecze雟twa oraz przepisami BHP
  • 50 mb przewodu elektrycznego i rozdzielni pr康u
 9. Oferent ponosi ca趾owit odpowiedzialno嗆 za dzia豉nie ustawionych przez siebie urz康ze i za ewentualne szkody wywo豉ne przez urz康zenie oraz z tytu逝 鈍iadczonej us逝gi.
 10. Je瞠li 瘸dna z ofert nie b璠zie spe軟ia豉 oczekiwa zamawiaj帷ego, zastrzega on sobie prawo:
  • mo磧iwo嗆 zamkni璚ia zapyta ofertowych bez rozstrzygni璚ia zapyta ofertowych,
  • og這szenia nowego zapytania ofertowego
  • zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia
 11. Wyboru oferenta dokona komisja powo豉na przez dyrektora SCKiS.
 12. Wykonawca wniesie op豉t za wynajem placu pod ogródek piwny wraz z gastronomi typu ro瞠n,gril, podczas festynu pn. „Strawczynada 2015”, 60 % op豉ty do: 29.05.2015r., a pozosta陰 kwot do 31.07.2015r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie:

Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (www.olimpicstrawczyn.pl) w dniu
06.03.2015r.

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zobowi您any jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora ( informacja zostanie przekazania telefonicznie, lub pisemnie). W przypadku nie przyst徙ienia do zawarcia umowy zgodnej z za陰czonym projektem, organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponowa najkorzystniejsz ofert na obs逝g i organizacj ogródka piwnego.
W przypadku pyta lub w徠pliwo軼i prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Barwi雟kim pod
numerem telefonu 691-343-406.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TRE汎: Andrzej Barwi雟ki
OPUBLIKOWANO: 10.02.2015r. godz. 13:03


Za陰czniki:

Rzut CS-R OLIMPIC
Informacja o wyborze Gastronomia 2015


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***