Strawczynek, 21.03.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komisja wybra豉 ofert z這穎n przez P.H. „ADAMEX” Kazimierz Adamek, która jest najkorzystniejsz na obs逝g ogródka piwnego wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill podczas festynu pn. „Strawczynada 2016”, który ma si odby w dniach 20-21.08.2016 r.
OGΜSZENIE NA OBSΣG OGRÓDKA PIWNEGO
WRAZ Z GASTRONOMI TYPU RO浩N, GRILL,
PODCZAS FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA 2016”

W dniach 20-21 sierpnia 2016 roku odbywa si b璠zie na terenie Centrum Sporowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, festyn pn. „Strawczynada 2016” w zwi您ku z czym zapraszamy do z這瞠nia ofert na obs逝g ogródka piwnego wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill podczas w/w festynu.

Opis przedmiotu oferty.

 1. Kompleksowa obs逝ga ogródków piwnych w dniach 20-21 sierpnia 2016 r.
 2. Organizator dysponuje terenem obejmuj帷ym jeden ogródek piwny.
 3. Mapka lokalizacji ogródka piwnego w za陰czeniu (za陰cznik MAPKA.pdf).

Oferta powinna zawiera:

 • kwot brutto na rzecz organizatora za wynajem terenu pod wy陰czno嗆 obs逝gi - ogródka piwnego,
 • dok豉dny wykaz urz康ze oraz dokumentacj fotograficzn wygl康u ogródka piwnego/posiadane urz康zenia, op這towania i itp.

Sposób dostarczania ofert:

Oferty na obs逝g ogródka piwnego wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill nale篡 sk豉da do dnia 15.03.2016 r. w zamkni皻ych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA OBSΣG OGRÓDKA PIWNEGO WRAZ Z GASTRONOMI TYPU RO浩N, GRILL PODCZAS FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA 2016” na adres:

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC, Strawczynek, 26-067 Strawczyn,
ul. Turystyczna 6, (budynek krytej p造walni) I pi皻ro, pok. Administracji.

Oferty mo積a z這篡 osobi軼ie lub za po鈔ednictwem poczty w zaklejonych kopertach.

Zakres oferty:

 1. 1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obs逝ga „ogródka piwnego” w dniach 20-21 sierpnia 2016 r. na terenie 軼i郵e okre郵onym przez Organizatora wed逝g za陰czonej mapki (za陰cznik – MAPKA.pdf).
 2. Sprzeda piwa tylko i wy陰cznie w pojemnikach plastikowych jednorazowych.
 3. Zapewnienie minimum 600 miejsc siedz帷ych za sto豉mi pod zadaszeniem (namioty, parasole).
 4. Ogrodzenie p這tkami ogródka piwnego.
 5. Zapewnienie minimum 6 rolbarów.
 6. Zapewnienie minimum 4 grilli oraz ro積a.
 7. Zapewnienie bezpiecze雟twa i porz康ku osób przebywaj帷ych na terenie ogródka piwnego (wynaj璚ie firmy ochroniarskiej).
 8. Ustawienie ogródków w wyznaczonym sektorze nadzorowa b璠zie przedstawiciel Organizatora.

Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany oferent otrzyma wy陰czno嗆 na organizacje ogródka piwnego, sprzeda piwa i napoi bezalkoholowych w wyznaczonym sektorze – ogródku piwnym.
 2. Organizator imprezy wyra瘸 zgod na rozstawienie stoiska – ogródka piwnego wymienionego w formularzu ofertowym. Pozosta貫 stoiska niewymienione w formularzu ofertowym b璠 niezw這cznie usuwane z terenu imprezy. W szczególno軼i dotyczy to stoisk asortymentowo niezwi您anych z wymienionym formularzem ofertowym.
 3. Po stronie oferenta le篡 uzyskanie wszystkich niezb璠nych za鈍iadcze oraz pozwole.
 4. Oferent zobowi您any jest do bie膨cego utrzymania czysto軼i w granicach swojego obszaru oraz zapewnienie odpowiedniej ilo軼i pojemników na 鄉ieci w czasie i po ka盥ym dniu imprezy.
 5. Ceny sprzeda篡 produktów piwnych oraz napoi ustala oferent na w豉sn odpowiedzialno嗆 i ryzyko.
 6. Organizator nie ma wp造wu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych w s御iedztwie terenu imprezy.
 7. Organizator nie zapewnia ochrony sektorów gastronomicznych.
 8. Oferent jest zobowi您any do posiadania:
  • sprawnych instalacji i urz康ze elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami bezpiecze雟twa oraz przepisami BHP,
  • 50 mb przewodu elektrycznego i rozdzielni pr康u.
 9. Oferent ponosi ca趾owit odpowiedzialno嗆 za dzia豉nie ustawionych przez siebie urz康ze i za ewentualne szkody wywo豉ne przez urz康zenie oraz z tytu逝 鈍iadczonej us逝gi.
 10. Je瞠li 瘸dna z ofert nie b璠zie spe軟ia豉 oczekiwa zamawiaj帷ego, zastrzega on sobie prawo:
  • mo磧iwo嗆 zamkni璚ia zapyta ofertowych bez rozstrzygni璚ia zapyta ofertowych,
  • og這szenia nowego zapytania ofertowego,
  • zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia.
 11. Wyboru oferenta dokona komisja powo豉na przez dyrektora SCKiS.
 12. Wykonawca wniesie op豉t za wynajem placu pod ogródek piwny wraz z gastronomi typu ro瞠n, grill, podczas festynu pn. „Strawczynada 2016”, 60% op豉ty do 30.05.2016 r., a pozosta陰 kwot 40% do 31.07.2016 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie Samorz康owego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (www.olimpicstrawczyn.pl) w dniu 21.03.2016 r.

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zobowi您any jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazania telefonicznie lub pisemnie). W przypadku nie przyst徙ienia do zawarcia umowy zgodnej z za陰czonym projektem, organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponowa najkorzystniejsz ofert na obs逝g i organizacj ogródka piwnego.

W przypadku pyta lub w徠pliwo軼i prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Barwi雟kim pod nr telefonu 691-343-406.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TRE汎: Andrzej Barwi雟ki
OPUBLIKOWANO: 15.02.2016 r.

 

 

 Za陰czniki:

MAPKA
OGΜSZENIE - OGR笈EK PIWNY i GASTRONOMIA
UMOWA - GASTRONOMIA - STRAWCZYNADA 2016


Czerwiec 2017
Pn Wt Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wsp鏊finansowana jest ze 鈔od闚 Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich 2007 - 2013
skup aut gdynia    basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta p造walnia, zajecia z plywania, p造walnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***