Piłkarski tor przeszkód

 

 

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne Organizator Piłkarskiego Toru Przeszkód dla Szkół Podstawowych organizowanym w dniu bieżącym tj.02.04.2012r. Podjął decyzję o przełożeniu zawodów na dzień 17.04.2012r. na godzinę 10:00.


REGULAMIN

1. Termin i miejsce zawodów:

- 2 Kwiecień godz. 11:00 Centrum Sportowo Rekreacyjne Strawczynek ul. Turystyczna 6

2. Uczestnictwo:

- Turniej skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych rocznik 1999 i młodsi

- Drużyna powinna składać się z 7 zawodników w tym minimum 3 dziewczyny

- Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna

- W klasyfikacji drużynowej zalicza się 6 najlepszych wyników indywidualnych

2. Organizator:

- Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego16, 26-067 Strawczyn

3. Zgłoszenia:

- Zapisy telefoniczne pod numerem tel. (41) 333-57-97 oraz e-mail: michal.dziura@strawczyn.pl do dnia 30.III.2012r.

4. Cel imprezy:

- Popularyzacja piłki nożnej,

- Doskonalenie techniki gry w piłkę nożną,

- Umożliwienie czynnego wypoczynku,

- Poprawa kondycji i sprawności wśród dzieci.

5. Nagrody :

Za zajęcie I , II , III miejsca w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy i zawodniczki otrzymują medale i dyplomy, a w klasyfikacji drużynowej pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary i medale.

6. Finansowanie :

Udział w zawodach jest bezpłatny, a koszt dojazdu pokrywają uczestnicy.

7. Opis poszczególnych konkurencji załącznik nr.1.

8. Uwagi końcowe :

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników zawodów oraz kontuzji powstałych w trakcie ich trwania,

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie uczestników.

Konkurencja nr 1: żonglerka piłki nogą

Sposób wykonania próby:

Zawodnik z własnego podrzutu RR zaczyna próbę odbijając piłkę nogami (lewa lub prawa, dowolną częścią stopy). Próbę uczestnik wykonuje w kwadracie 5 m x 5 m. Liczy się jak największa ilość podbić piłki. Próba zostaje przerwana jeżeli zawodnikowi upadnie piłka na podłoże lub wyjdzie on poza wyznaczony kwadrat.

Uwaga: odbicia inną częścią ciała (np. udo, głowa) nie są punktowane. Zawodnik wykonuje dwie próby, z których lepsza zostaje zaliczona.

Punktacja:
1,2 odbicia - 1pkt;
3,4 odbicia - 2pkt;
5,6 odbić -  3 ptk;
7,8 odbić - 4 ptk;
9,10 odbić - 5 ptk;
11,12 odbić - 6 ptk;
13,14 odbić - 7pkt;
15,16 odbić - 8pkt;
17,18 odbić - 9pkt;
19,20 odbić - 10 pkt; I tak dalej

Konkurencja nr 2: żonglerka piłki głową

Sposób wykonania próby:

Zawodnik z własnego podrzutu RR zaczyna próbę odbijając piłkę głową. Próbę uczestnik wykonuje w kwadracie 5 m x 5 m. Liczy się jak największa ilość podbić piłki. Próba zostaje przerwana jeżeli zawodnikowi upadnie piłka na podłoże lub wyjdzie on poza wyznaczony kwadrat.

Uwaga: odbicia inną częścią ciała (np. udo, noga) nie są punktowane. Zawodnik wykonuje dwie próby, z których lepsza zostaje zaliczona.

Punktacja:
1,2 odbicia - 1pkt;
3,4 odbicia - 2pkt;
5,6 odbić - 3 ptk;
7,8 odbić - 4 ptk;
9,10 odbić - 5 ptk;
11,12 odbić - 6 ptk;
13,14 odbić - 7pkt;
15,16 odbić - 8pkt;
17,18 odbić - 9pkt;
19,20 odbić - 10 pkt; I tak dalej

Konkurencja nr 3: slalom z prowadzeniem piłki

Sposób wykonania próby:

Wykonujemy go między 5 chorągiewkami oddalonymi od siebie o 3 m na odległość 15 metrów. Zawodnik na sygnał sędziego, pokonuje trasę w jedną i w drugą stronę prowadząc piłkę nogami i omijając tyczki naprzemian z lewej i prawej strony. W przypadku ominięcia jednej z tyczek, zawodnik musi wrócić do miejsca popełnienia błędu, w innym przypadku próba nie zostaje zaliczona. Liczy się czas wykonania próby.

Punktacja:
10 sek. - 30 pkt.
11 sek. - 28 pkt.
12 sek. - 26 pkt.
13 sek. - 24 pkt.
14 sek. - 22 pkt.
15 sek. - 20 pkt.
16 sek. - 18 pkt.
17 sek. - 16 pkt.
18 sek. - 14 pkt.
19 sek. - 12 pkt.
20 sek. - 10 pkt.
21 sek. - 8 pkt.
22 sek. - 6 pkt.
23 sek. - 4 pkt.
24 sek.- 2 pkt.
25 sek. i więcej – 1 pkt.

Konkurencja nr 4: uderzenie piłki na odległość

Sposób wykonania próby:

Zawodnik z wyznaczonej linii wykonuje dwie próby uderzenia piłki na odległość (jedna próba nogą prawą, druga próba nogą lewą).

Punktacja:
Liczy się suma dwóch odległości np. noga prawa 15 m + noga lewa 13 m = 28 m. Ten wynik dzielimy na 2 co daje nam ilość punktów (w tym przypadku 14pkt.)

Odległość mierzymy z dokładnością do 1 metra.

Konkurencja nr 5: uderzenie piłki do bramki na celność;

Sposób wykonania próby: Ćwiczący wykonuje trzy uderzenia piłką z odległości 11 – metrów ( rzut karny) do bramki z wyznaczonymi sektorami. Każdy sektor posiada odpowiednią punktację.

Punktacja:
Liczy się suma punktów z trzech uderzeń do bramki.

Konkurencja nr 6: wrzut piłki z autu na odległość

Sposób wykonania próby: Zawodnik wykonuje dwie próby wrzutu piłki z autu (zza linii bocznej boiska). Liczy się odległość lepiej wykonanego wrzutu, przy czym zawodnik musi wykonać wrzut w sposób określony ogólnie przyjętymi zasadami tj. wrzut wykonujemy zza głowy, nie odrywamy nóg od podłoża. Próbę można wykonać z miejsca lub z rozbiegu.

Punktacja:
Zawodnik otrzymuje taką ilość punktów na jaką odległość liczoną w metrach wykonał rzut.

Konkurencja nr 7: wahadłowe prowadzenie piłki

Sposób wykonania próby: Na sygnał zawodnik startuje, prowa¬dząc piłkę wahadłowo trzy razy na odcinku 11 m między tyczkami. Piłka musi być przetoczona za tyczkami. Próba wykonywana jest jeden raz, a za¬kończona jest zatrzymaniem piłki stopą za linia końcową. Sposób prowadzenia piłki- dowolny.

Uwaga: Wynik końcowy stanowi czas wykonania próby. Czas mierzony jest z dokładnością do 0,1 s

Punktacja:
10 sek. i szybciej - 30 pkt.
11 sek. - 28 pkt.
12 sek. - 26 pkt.
13 sek. - 24 ptk.
14 sek. - 22 pkt.
15 sek. - 20 pkt.
16 sek. - 18 pkt.
17 sek. - 16 pkt.
18 sek. - 14 pkt.
19 sek. - 12 pkt.
20 sek. - 10 pkt.
21 sek. - 8 pkt.
22 sek. - 6 pkt.
23 sek. - 4 pkt.
24 sek.- 2 pkt.
25 sek. i więcej – 1 pkt.Czerwiec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


partnerzy

Strona Internetowa wspólfinansowana jest ze środów Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
basen kielce, rekreacja w kielcach, kryta pływalnia, zajecia z plywania, pływalnia kielce, plywalnia strawczyn, olimpic    *** realizacja 2011 by Promoart ***